muren injecteren

Muren injecteren met een vochtwerend materiaal is de effectiefste methode voor het bestrijden van optrekkend vocht in inpandige muren. Het vochtwerende middel veroorzaakt een chemische reactie en zorgt ervoor dat optrekkend vocht via de muur wordt geblokkeerd en de muren daardoor droog blijven. Alhoewel de toepassing relatief eenvoudig is, vergt een effectieve uitvoering zeker een grote precisie en vakkennis. Voor buitenmuren is het Carebrick Systeem de meest effectieve methode om optrekkend vocht te bestrijden.

inpandige injecteren

tegen optrekkend vocht

In de binnenmuren worden gaten geboord, net iets hoger dan het grondniveau, met een interval van 10 à 12 centimeter. Het aantal gaten dat precies geboord moet worden, is afhankelijk van het gebruikte injectiemiddel, de samenstelling van de muur en de mate en diepte van de vochtindringing.

De gaten die nu zijn ontstaan, worden met een speciaal pistool onder hoge druk met een vochtwerende gel of vloeistof of met behulp van een trechter geïnjecteerd. De vloeistof kan tot een maximale dikte van 3/4 van de muur worden ingebracht. Na het inspuiten van de vloeistof zal deze in het metselwerk uitzetten. Hierdoor krijgt optrekkend vocht niet langer de kans om in de muren binnen te dringen. Na de behandeling moeten de muren uitdrogen, waarna de herstelwerkzaamheden aan de muren kunnen plaatsvinden.

Meer informatie? Bel: 043-2058100 of mail naar: info@vochtbestrijdingmaastricht.nl

een reëel

verwachtingspatroon

Wanneer kunt u resultaat verwachten?

De benodigde droogtijd van de muur is afhankelijk van de dikte. Uitgangspunt is om de dikte van de muur te delen door 2. Dat is het aantal maanden die een muur nodig heeft om na het injecteren uit te drogen. Dus: → dikte muur (cm) : 2 = het aantal maanden uitdroogtijd. Na het verstrijken van de droogtijd kunt u er in principe vanuit gaan dat de muur droog is. Vanaf dat moment is de geïnjecteerde muur geschikt om opnieuw af te werken.

Resultaat binnen 24 maanden
100%
Resultaat binnen 18 maanden
80%
Resultaat binnen 12 maanden
60%
Resultaat binnen 6 maanden
50%